You are currently viewing Svensk ejendomsgigant i samarbejde med J&P til dansk byggeprojekt

Svensk ejendomsgigant i samarbejde med J&P til dansk byggeprojekt

Ledende aktører på Lillevangsvej i Greve

I byggeprojektet på Lillevangsvej i Greve har Ingeniørfirmaet J&P påtaget sig en central rolle som leverandør af bygherrerådgivning til den prominente svenske ejendomsinvestor, K-fastigheter. Dette banebrydende projekt markerer K-fastigheters første skridt ind i den danske byggebranche som en del af deres strategi for udvidelse af udlejningsejendomsporteføljen. Samarbejdet med K-fastigheter er en betydningsfuld alliance for Ingeniørfirmaet J&P, idet K-fastigheter besidder over 5000 boliger i Sverige og har et betydeligt fodaftryk på ejendomsmarkedet.

“Vores hovedopgave er at tilbyde en omfattende bygherrerådgivning, der inkluderer specialiserede tjenester som konstruktionsrådgivning og geoteknisk ekspertise,” fortæller Hakim Peshrou, der har repræsenteret Ingeniørfirmaet J&P på projektet, og tilføjer: “Som bygherrerådgivere har vi arbejdet målrettet på at føre projektet i mål for K-fastigheter, hvilket har involveret koordinering af alle nødvendige tilladelser og dokumentation for at sikre den eftertragtede ibrugtagningstilladelse.”

Billede fra Lillevangsvej

Ingeniør og J&P-repræsentant Hakim Peshrou (yderst til højre) stod for udregning af statiske beregninger og projektering på byggeprojektet. 

Dette ambitiøse byggeprojekt består af tre distinkte boligblokke. Alle tre boligblokke er designet til at fungere som udlejningsejendomme og står nu færdige. Projektet har været en succes, selvom det ikke er gået uden udfordringer.

“Vi har stødt på en række komplekse udfordringer, især i forbindelse med jordbundsforholdene på byggepladsen, der tidligere har været havbund,” forklarer Hakim Peshrou og fortsætter: “For at sikre en bæredygtig fundamentløsning og forhindre eventuelle sætninger over tid, har vi iværksat omfattende efterfunderingsforanstaltninger. Det er en afgørende del af vores dokumentations- og tilladelsesproces.”

Hakim på Lillevangsvej

Ingeniør og J&P-repræsentant Hakim Peshrou (centralt i billedet) i dialog med byggepladsens andre aktører.

Styrkelse af konstruktionens stabilitet gennem geoteknisk håndtering

De geotekniske udfordringer har krævet dybtgående ekspertise og udgør en essentiel del af Ingeniørfirmaet J&P’s arbejde med at opnå en holdbar og solid konstruktion. Gennem nøje efterfunderingsprocesser og strikte overholdelser af de relevante standarder sikrer vi, at bygningens stabilitet og modstandsdygtighed bevares over tid.

Ingeniørfirmaet J&P forbliver engageret i at levere førsteklasses bygherrerådgivning og er dedikeret til at føre byggeprojekter som Lillevangsvej-projektet til succes.