ENERGIMÆRKE & ALTERNATIV ENERGI

LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING

Det primære formål med at energimærke en bygning er, at motivere til energibesparelser samt synliggøre muligheden for at spare energi til gavn for økonomien, miljøet og samfundet.

Energimærkningen skal give forbrugeren et overblik over bygningens forbrug af varme og el og kan endvidere indeholde oplysninger om vandforbrug. Energimærkningen består af to overordnede dele:

En registrering af ejendommens klimaskærm og varmeanlæg.
En energiplan, som på baggrund af registreringen stiller forslag til de dele, der økonomisk kan betale sig at forbedre.

Resultatet fremgår af et energimærke, der giver ejendommen en karakter på baggrund af det beregnede energiforbrug. Desuden angives, hvilken karakter energimærket ville have, hvis alle de rentable forslag i energimærket blev gennemført.

ALTERNATIV ENERGI

Med de priser der er på energi i dag er vi alle snart tvunget til at tænke i nye baner, for at få råd til at bo i vores boliger. Boligmagasiner og blade oversvømmer os med gode tilbud fra leverandører af solceller, varmepumper og jordvarmeanlæg. Hvad er forskellen på et solcelleanlæg til 80.000 kr. fra det lokale byggemarked og ét fra den lokale elektriker til 120.000 kr.

INGENIØRFIRMAET J&P

Som rådgivere ser vi på helheden

Vi søger energitilskud til dig, så du kan spare penge på din renovering!

Læs mere om energitilskud her

Kundetilfredshedsundersøgelse