Energimærke & alternativ energi

Ingeniørfirmaet

Energimærke og alternativ energi

Lovpligtig energimærkning

  • Enfamiliehuse
  • Flerfamiliehuse
  • Handel, service og offentlige bygninger

Det primære formål med at energimærke en bygning er, at motivere til energibesparelser samt synliggøre muligheden for at spare energi til gavn for økonomien, miljøet og samfundet. Energimærkningen skal give forbrugeren et overblik over bygningens forbrug af varme og el og kan endvidere indeholde oplysninger om vandforbrug. Energimærkningen består af 2 overordnede dele:

• En registrering af ejendommens klimaskærm og varmeanlæg.
• En energiplan, som på baggrund af registreringen stiller forslag til de dele, der økonomisk kan betale sig at forbedre.

Resultatet fremgår af et energimærke, der giver ejendommen en karakter på baggrund af det beregnede energiforbrug. Desuden angives, hvilken karakter energimærket ville have, hvis alle de rentable forslag i energimærket blev gennemført.

Alternativ energi hvad skal jeg vælge!

Med de priser der er på energi i dag er vi alle snart tvunget til at tænke i nye baner, for at få råd til at bo i vores boliger. Boligmagasiner og blade oversvømmer os med gode tilbud fra leverandører af solceller, varmepumper og jordvarmeanlæg. Hvad er forskellen på et solcelleanlæg til 80.000 kr. fra det lokale byggemarked og ét fra den lokale elektriker til 120.000 kr.

Er dit hus nyere, eller har du handlet hus for nyligt, vil der i den forbindelse være udfærdiget en energimærkning som hjælper dig med en beskrivelse af din boligs nuværende tilstand. Der vil i denne rapport være forslag til, hvad du kan gøre for at spare på energien. 
Bestiller du en leverandør eller fagmand til at gennemgå din bolig for en løsning, ender du oftest med et tilbud her fra. Vores erfaring fortæller, at det normalt ikke er leverandøren eller fagmanden der præsenterer den mest optimale løsning for dig. Måske er det vigtigste for dig, at du starter med en efterisolering af din bolig.

Som rådgivere ser vi på helheden!

Når vi kommer med en anbefaling eventuelt med en kombination af flere muligheder, kan vi samtidigt beskrive projektet, for derefter at udbyde det. Derved sikres man som boligejer at vælge bedst og billigst. Omkostningerne til vores rådgiverdel vil ofte være delvist dækket af de sparede omkostninger til håndværkere ved ekstraregninger og fejlbehæftet byggeri. Som noget nyt er vi blevet energiaktører hos et energiselvskab, hvilket vil sige at vi kan søge energitilskud dig, så du kan spare penge på din renovering. Læs under Energitilskud.

Læs mere om energitilskud

Vi er energiaktører for et energiselskab, hvilket vil sige, at vi kan beregne og søge energitilskuddet for dig.

Kundetilfredshedsundersøgelse