ENERGIMÆRKE & ALTERNATIV ENERGI

Mærk energien: Er du også energimærket?

”Det er en kold tid, som vi lever i,” gjaldede nationalskjalden Kim Larsen midt i 1970’ernes oliekrise. Og en kold tid, det er det blevet igen.

Men vi kan hjælpe både private og erhverv med at finde de rigtige løsninger på rækken af nutidens energi-udfordringer, for der er penge at spare mange steder – og det må da lune at vide det.

Tag kontakt til os i dag og hør, om der er noget, vi kan hjælpe dig med, så du bliver mindre mærket af energipriserne.

"Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme - lad os spare på energien for dig!
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING

Det primære formål med at energimærke en bygning er, at motivere til energibesparelser samt synliggøre muligheden for at spare energi til gavn for økonomien, miljøet og samfundet.

Energimærkningen skal give forbrugeren et overblik over bygningens forbrug af varme og el og kan endvidere indeholde oplysninger om vandforbrug. Energimærkningen består af to overordnede dele:

En registrering af ejendommens klimaskærm og varmeanlæg.
En energiplan, som på baggrund af registreringen stiller forslag til de dele, der økonomisk kan betale sig at forbedre.

Resultatet fremgår af et energimærke, der giver ejendommen en karakter på baggrund af det beregnede energiforbrug. Desuden angives, hvilken karakter energimærket ville have, hvis alle de rentable forslag i energimærket blev gennemført.

Image of engineer meeting for architectural project. working with partner and engineering tools on workplace vintage tone.

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

om-forside

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Midsection Of Businessman Calculating Invoice With Energy Efficient Chart On House Model In Office

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Som rådgivere ser vi på helheden.

Vi søger energitilskud til dig, så du kan spare penge på din renovering!

Læs mere om energitilskud her

Kundetilfredshedsundersøgelse