Ingeniørfirma Holbæk, J og P logo

ENERGIMÆRKE & ALTERNATIV ENERGI

Mærk energien: Er du også energimærket?

”Det er en kold tid, som vi lever i,” gjaldede nationalskjalden Kim Larsen midt i 1970’ernes oliekrise. Og en kold tid, det er det blevet igen.

Men vi kan hjælpe både private og erhverv med at finde de rigtige løsninger på rækken af nutidens energi-udfordringer, for der er penge at spare mange steder – og det må da lune at vide det.

Tag kontakt til os i dag og hør, om der er noget, vi kan hjælpe dig med, så du bliver mindre mærket af energipriserne.

Energimærke Ingeniørfirmaet J&P
"Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme - lad os spare på energien for dig!
Direktør og certificeret brandrådgiver og statiker Bo Jensen
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

Energimærke og energimærkning: Sådan sparer du penge og øger værdien af din ejendom

Energimærkning er blevet en stadig mere populær måde at forbedre energieffektiviteten i vores bygninger og reducere vores miljøpåvirkning. Energimærkningen giver en indikation af, hvor energieffektiv en bygning er, og kan hjælpe bygningsejere med at identificere mulige områder til energibesparelse. Energimærkning er især relevant ved salg og udlejning af bygninger, hvor det er lovpligtigt at få en energimærkning.

I denne artikel vil vi dække alt, hvad du behøver at vide om energimærkning og energimærker. Vi vil besvare spørgsmål som “Hvad er en energimærkning?” og “Hvorfor er energimærkning vigtig?”. Vi vil også forklare, hvordan man får en energimærkning, hvilke trin der er involveret i processen, og hvordan man vælger en energikonsulent.

Vi vil også undersøge, hvad du skal kigge efter i en energirapport, herunder indhold og formål, anbefalinger til energibesparelser og forbedringer samt opfølgning og implementering af energibesparende tiltag.

Reference angående Café på Guldbergsgade

Denne artikel er rettet mod husejere, ejerforeninger, lejere, ejendomsadministratorer og andre interessenter, der ønsker at forstå betydningen af energimærkning samt hvordan det kan bidrage til energibesparelser og øge værdien af deres ejendom. Vi håber, at dette indhold vil være informativt og engagerende og vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om energimærkning og energieffektivitet i dine bygninger.

Byggetilladelse

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

Reference angående Café på Guldbergsgade

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en vurdering af en bygnings energieffektivitet og indeholder information om den samlede energiproduktion og -forbrug i bygningen. Energimærket rangerer bygningen på en skala fra A til G, hvor A indikerer den mest energieffektive bygning, og G den mindst energieffektive.

Formålet med et energimærke er at informere ejere, lejere og andre interessenter om bygningens energieffektivitet og hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger om at reducere deres energiforbrug og deres udgifter til energi. Energimærket indeholder også forslag til, hvordan man kan forbedre bygningens energieffektivitet.

Energiklasser og deres betydning

Energimærker opdeles i syv energiklasser, fra A til G. Bygninger i klasse A er de mest energieffektive og har det laveste energiforbrug, mens bygninger i klasse G er de mindst energieffektive og har det højeste energiforbrug.

Energiklassen for en bygning bestemmes af dens energiforbrug pr. kvadratmeter pr. år og kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder bygningens alder, størrelse, opvarmningssystem og isolering. Hvis en bygning ligger i klasse A eller B, betyder det normalt, at bygningen er velisoleret og har moderne og effektive varme- og ventilationsanlæg. Bygninger i klasse C til G er normalt ældre eller mindre velisoleret og kan have mindre effektive varme- og ventilationsanlæg.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom energimærket angiver, hvor energieffektiv en bygning er, siger det ikke noget om bygningens faktiske energiforbrug. Det er stadig op til ejere og lejere at træffe de nødvendige foranstaltninger for at reducere energiforbruget og forbedre bygningens energieffektivitet.

Energimærkning - hvad og hvorfor?

Energimærkning er en certificering af en bygnings energieffektivitet og et værdifuldt redskab til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen. Formålet med energimærkning er at give bygnings- og ejendomsejere en bedre forståelse af deres bygnings energiforbrug og -effektivitet og at identificere forbedringsmuligheder for at reducere deres energiforbrug og miljøbelastning.

Energimærkning er lovpligtig for alle bygninger, der sælges eller udlejes, og det er en proces, hvor en autoriseret energikonsulent gennemgår bygningen og evaluerer dens energiforbrug og -effektivitet. Energikonsulenten udarbejder derefter en energirapport og et energimærke, der placerer bygningen på en skala fra A til G, hvor A er den mest energieffektive og G den mindst effektive.

Fordelene ved energimærkning er mange. For bygnings- og ejendomsejere kan energimærkning hjælpe med at identificere forbedringsmuligheder og potentielle energibesparelser, hvilket kan føre til lavere energiomkostninger og en øget værdi af ejendommen. For lejere kan energimærkning give en bedre forståelse af deres energiforbrug og dermed hjælpe dem med at træffe mere informerede beslutninger omkring deres energiforbrug og -omkostninger. Endelig kan energimærkning hjælpe med at reducere miljøbelastningen ved at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Reference angående Café på Guldbergsgade

Samlet set er energimærkning en vigtig del af indsatsen for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen i bygninger og en måde at opnå mere energieffektive og bæredygtige bygninger. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad energimærkning er, og hvordan det kan hjælpe med at reducere energiforbruget og miljøbelastningen og samtidig øge værdien af din ejendom.

Reference angående Café på Guldbergsgade

Sådan får du en energimærkning

Krav om energimærkning ved salg og udlejning

Ifølge loven om fremme af energibesparelser i bygninger er det påkrævet, at alle bygninger, der sælges eller udlejes, skal have en energimærkning. Energimærket skal udarbejdes før salget eller udlejningen af bygningen og skal være tilgængeligt for køberen eller lejeren.

Trin i energimærkningsprocessen

Energimærkningen skal udføres af en autoriseret energikonsulent, der har den nødvendige uddannelse og erfaring til at vurdere bygningens energieffektivitet. Energikonsulenten vil først besøge bygningen og tage målinger af dens størrelse og energiforbrug. Herefter vil konsulenten udarbejde en energimærkerapport, der indeholder bygningens energiklasse, dens samlede energiforbrug og forslag til, hvordan energieffektiviteten kan forbedres.

Valg af energikonsulent

Det er vigtigt at vælge en autoriseret og pålidelig energikonsulent, der har den nødvendige erfaring og uddannelse til at udføre energimærkningen korrekt. Du kan finde en autoriseret energikonsulent ved at besøge Energistyrelsens hjemmeside.

Det er også en god idé at undersøge, hvilken pris energikonsulenten opkræver for at udføre energimærkningen. Prisen kan variere afhængigt af bygningens størrelse, dens kompleksitet og placeringen af bygningen.

Når du har valgt en energikonsulent, skal du sørge for at give ham eller hende adgang til bygningen på det aftalte tidspunkt, så mærkningen kan udføres. Efter afslutningen af processen modtager du energimærkerapporten, som du kan bruge til at vurdere bygningens energieffektivitet og træffe beslutninger om eventuelle forbedringer.

Energirapporten - hvad skal du kigge efter?

Indhold og formål med energirapporten

Energirapporten er et centralt element i energimærkningsprocessen. Rapporten er udarbejdet af en certificeret energikonsulent og indeholder en grundig gennemgang af bygningens energiforbrug og energieffektivitet. Energirapporten har to formål: at informere om bygningens energimæssige tilstand og at give anbefalinger til, hvordan man kan reducere energiforbruget og dermed spare penge på energiregningerne.

Når du modtager din energirapport, er det vigtigt at vide, hvad du skal kigge efter, og hvordan du kan bruge oplysningerne til at træffe informerede beslutninger om energieffektivitet og energibesparelser. Først og fremmest skal du sikre dig, at rapporten er udarbejdet af en certificeret energikonsulent, og at den er baseret på en grundig undersøgelse af bygningen. Du skal også tjekke, om rapporten indeholder alle de nødvendige oplysninger, herunder bygningens energiklasse, energiforbrug og anbefalinger til forbedringer.

Anbefalinger til energibesparelser og forbedringer

En vigtig del af energirapporten er anbefalingerne til energibesparelser og forbedringer. Energikonsulenten vil typisk give en liste over energibesparende tiltag, der kan reducere energiforbruget og dermed spare penge på energiregningerne. Disse anbefalinger kan omfatte alt fra mindre ændringer, såsom at skifte til LED-lys eller isolere loftet, til større renoveringer, såsom udskiftning af vinduer eller opgradering af varme- og ventilationssystemerne.

Energimærke

Opfølgning og implementering af energibesparende tiltag

Når du har modtaget din energirapport og har gennemgået anbefalingerne, er det vigtigt at følge op på dem og implementere de energibesparende tiltag, som er relevante for din bygning. Dette kan hjælpe med at reducere energiforbruget og omkostningerne, samtidig med at det bidrager til at reducere miljøpåvirkningen og øge værdien af din ejendom.

Samlet set er energirapporten en vigtig ressource til at forstå bygningens energimæssige tilstand og identificere muligheder for at forbedre dens energieffektivitet. Ved at følge op på anbefalingerne i rapporten kan du reducere dine energiregninger, forbedre komforten i din bygning og bidrage til en bæredygtig fremtid.

Hvordan beregnes et energimærke?

Et energimærke beregnes ud fra en række faktorer såsom bygningsmaterialer, isolering, vinduer og døre, ventilation, opvarmning og varmtvandsforsyning. Energimærkningen foretages af en energikonsulent, som anvender et standardiseret beregningsværktøj.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Et energimærke er normalt gyldigt i 10 år, medmindre der er foretaget væsentlige ændringer i bygningen, som kan påvirke dens energieffektivitet.

Hvad koster en energimærkning?

Prisen på en energimærkning varierer afhængigt af flere faktorer såsom bygningens størrelse, kompleksitet og placering. Generelt kan prisen ligge i intervallet 2.000-6.000 kr.

Hvordan kan jeg forbedre min boligs energimærke?

Du kan forbedre din boligs energimærke ved at foretage forskellige energibesparende tiltag såsom isolering, udskiftning af vinduer og døre, installation af varmepumpe eller solceller. En energikonsulent kan give dig rådgivning om, hvilke tiltag der vil være mest effektive for din specifikke bolig.

Er der krav om energimærkning ved salg af ejerlejlighed?

Ja, der er krav om energimærkning ved salg af ejerlejlighed, da ejerlejligheden betragtes som en selvstændig bygningsenhed.

Hvordan vælger jeg den rigtige energikonsulent?

Du kan vælge en energikonsulent, som er certificeret af Energistyrelsen. Det er også en god idé at undersøge konsulentens erfaring, kompetencer og referencer, inden du vælger at bruge deres tjenester.

Hvilke oplysninger skal jeg give energikonsulenten?

For at en energikonsulent kan foretage en præcis energimærkning, skal du give dem adgang til relevante dokumenter såsom bygningstegninger, varme- og vandforsyningsdata og oplysninger om isolering, ventilation og varmesystem.

Hvordan kan jeg kontrollere gyldigheden af et energimærke?

Du kan kontrollere gyldigheden af et energimærke ved at tjekke Energistyrelsens offentlige energimærkningsregister på deres hjemmeside, eller ved at klikke her.

Hvordan påvirker energimærket værdien af min bolig?

Et bedre energimærke kan øge værdien af din bolig ved at vise potentielle købere eller lejere, at bygningen er energieffektiv og kan føre til lavere omkostninger til opvarmning og varmtvandsforsyning.

Hvordan kan energimærkning bidrage til at reducere CO2-udledning?

Energimærkning kan bidrage til at reducere CO2-udledning ved at identificere områder, hvor der kan gøres energibesparende forbedringer i en bygning. Energimærkningen giver ejere og administratorer af bygninger en oversigt over bygningens energiforbrug og viser, hvor der kan gøres forbedringer for at reducere energiforbruget og dermed også CO2-udledningen.

Ved at udføre de anbefalede energibesparende forbedringer, som foreslås i energimærkningsrapporten, kan ejere af bygninger reducere deres energiforbrug og derved mindske deres CO2-udledning. Desuden kan energibesparelser også føre til økonomiske besparelser på lang sigt.

Byggetilladelse

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Som rådgivere ser vi på helheden.

Vi søger energitilskud til dig, så du kan spare penge på din renovering!