Ingeniørfirmaet

Rådgivende ingeniører

Nyheder & Insights

VORES KERNEKOMPETENCER

Vi er energiaktører, hvilket betyder, at vi kan søge energitilskud til din renovering. Når du inddrage os i din renovering kan vi sørge for, at du sparer penge på dit projekt. Herunder kan du læse mere om hvad vi kan gøre for dig.

Hos Ingeniørfirmaet J&P tilbyder vi kvalificeret brandrådgivning til de fleste byggerier. Vi hjælper vores kunder i alle faser af projekterne, lige fra nybyggeriets indledende faser til projektering, myndighedskontakt og koordinering mellem alle projektets parter.

Vi har de nødvendige værktøjer for at kunne kommunikere med arkitekter, bygherrer og entreprenører. Dit byggeri sikres fra start til slut – fra idé til ibrugtagning og med rådgiveransvar.

Den digitale ansøgningsproces kræver i dag professionel indsigt. Vi har de nødvendige kompetencer til at hjælpe din byggesag igennem “myndighedsjunglen”, som består af tre faser – byggetilladelse, kontrol/dokumentation og ibrugtagningstilladelse.

Om J&P

Siden vores start i 1999 har vi arbejdet som rådgivende ingeniørfirma. Vi yder professionel rådgivning til såvel privatpersoner som virksomheder – både private virksomheder og offentlige instanser. Vores opgaveløsning er baseret på vores brancheerfaring kombineret med kreative evner og lyst til fornyelse.