INGENIØRFIRMA

Rådgivende ingeniørfirma

Nyheder & Insights

Vi har de nødvendige værktøjer for at kunne kommunikere med arkitekter, bygherrer og entreprenører. Dit byggeri sikres fra start til slut – fra idé til ibrugtagning og med rådgiveransvar. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Vi tilbyder kvalificeret brandrådgivning til de fleste byggerier. Vi hjælper dig i alle faser af projektet, lige fra nybyggeriets indledende faser til projektering, myndighedskontakt og koordinering mellem alle projektets parter. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig. 

Den digitale ansøgningsproces kræver i dag professionel indsigt. Vi har de nødvendige kompetencer til at hjælpe din byggesag igennem “myndighedsjunglen”, som består af tre faser – byggetilladelse, dokumentation og ibrugtagningstilladelse. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

I J&P har vi fokus på bæredygtighed. Vi følger med i, hvad der sker i verden omkring os, og inputtene vi får, veksler vi til output, som giver bæredygtighed i de byggerier, vi skaber til vores kunder. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Vi tilbyder udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan til ejendomme, og byggeteknisk gennemgang i forbindelse med fraflytning fra andelsboliger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Vi tilbyder energimærkningen af certificerede energikonsulenter, og vi har bred erfaring i lovpligtig energimærkning af enfamiliehuse, flerfamiliehuse og handel, service og offentligebygninger. Læs mere om hvad vi kan gøre for dig.

Om Ingeniørfirmaet J&P

Siden vores start i 1999 har vi arbejdet som rådgivende ingeniørfirma. Vi yder professionel rådgivning til privatpersoner såvel som virksomheder – både private virksomheder og offentlige instanser. Vores opgaveløsning er baseret på vores brancheerfaring kombineret med kreative evner og lyst til fornyelse.

Udvalgte referencer