Vi laver en livscyklusvurdering (LCA) af dit byggeri

Vi tilbyder at udarbejde en livscyklusvurdering for dit kommende byggeprojekt. Vi præsenterer også mulighederne for at optimere dit byggeri for at opnå et mere klimavenligt byggeprojekt.

Siden 2023 har det været et krav for alle nye byggerier, der er omfattet af en energiramme, at der skal udarbejdes en livscyklusvurdering (LCA). Hvis byggeriet overstiger 1000 m2, betyder det, at det ansøgte byggeri højst må udlede 12 kg CO2-ækv./m2/år.

Byggetilladelse
"Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter."
Direktør og certificeret brandrådgiver og statiker Bo Jensen
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

Måden, vi overvåger klimapåvirkningen i dit byggeri, er gennem en LCA-beregning. Vi foretager en livscyklusberegning af byggeriet ved at undersøge de forskellige faser, der er forbundet med byggeriet, fra udvinding af råmaterialer til fremstilling af materialer.

Fordelene ved at tænke bæredygtigt i dit byggeri

Fokus på bæredygtige tiltag

Det er tydeligt, at energiforbruget i bygninger bør reduceres, men det bør ske uden at gå på kompromis med en sund indendørs luftkvalitet, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller store krav til materialernes miljøegenskaber, bygningers indendørs miljø, dagslysforhold, samlet økonomi og miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet omfatter langt mere end energi og CO2, selvom disse er vigtige faktorer i den samlede regnskabsaflægning. Kontakt os i dag for at få mere information om, hvordan vi kan gøre dit byggeprojekt klimavenligt.

"Hos Ingeniørfirmaet J&P har vi styr på hele processen, og vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri."
Medarbejderbillede af Lukas Hejl
Lukas Hejl
Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Livscyklusvurdering og byggematerialer

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode til at vurdere miljømæssige påvirkninger i hele livscyklussen for et produkt eller en proces. For byggematerialer er livscyklussen normalt opdelt i tre faser: råvareudvinding og produktion, brug og vedligeholdelse samt bortskaffelse. LCA-analyser tager højde for alle miljøpåvirkninger i hver fase af livscyklussen såsom udledning af drivhusgasser, luft- og vandforurening og affaldsproduktion.

I praksis kan LCA bruges til at evaluere forskellige materialer og valgmuligheder i byggeriet for at identificere de mest miljøvenlige valg. En LCA-analyse kan hjælpe byggeri- og designfirmaer med at vælge de mest bæredygtige materialer og processer, og det kan også hjælpe med at optimere byggeriets effektivitet og reducere omkostninger.

Livscyklusvurdering
Bæredygtighedsbilleder

Life Cycle Assessment

LCA er en vigtig metode til at vurdere de miljømæssige konsekvenser af produkter og processer, og det er særligt relevant inden for byggeri og konstruktion. En LCA-analyse involverer en detaljeret analyse af alle faser i produktets livscyklus, herunder udvinding af råmaterialer, produktion, distribution, brug og bortskaffelse.

LCA-analyser kan bruges til at identificere miljøpåvirkninger i alle faser af et byggeprojekt og hjælpe med at finde de mest miljøvenlige og bæredygtige løsninger. Dette kan hjælpe med at reducere den samlede miljøpåvirkning fra byggeri og konstruktion og føre til mere bæredygtige bygninger og infrastrukturer.

LCA-analyser kan også hjælpe med at opdage miljømæssige problemer i et produkts livscyklus, som ellers kunne blive overset. Ved at identificere disse problemer kan man arbejde på at finde løsninger og forbedringer, som kan reducere den miljømæssige påvirkning og gøre produkter og processer mere bæredygtige.

I sidste ende er LCA en vigtig metode til at opnå mere bæredygtige bygninger og infrastrukturer, og den kan hjælpe byggeri- og designfirmaer med at finde de mest miljøvenlige og bæredygtige løsninger i hele livscyklussen for et byggeprojekt.

BR 18

BR 18 er en omfattende samling af forskrifter og regler, der er udviklet for at fastsætte minimumskravene til byggeri i Danmark. Det er en juridisk bindende tekst, som er baseret på EU-direktiver og nationale krav. BR 18 dækker alle aspekter af byggeri, herunder krav til konstruktion, ventilation, energiforbrug og indeklima. Derudover indeholder den også regler for tilgængelighed, brandbeskyttelse og lydisolering.

BR 18 er en vigtig del af fremme af bæredygtigt byggeri og energieffektivitet. Kravene i BR 18 er designet til at reducere energiforbruget og minimere miljøpåvirkningen af byggeri og samtidig skabe sundere og mere behagelige indendørs miljøer for brugerne. Dette er især vigtigt i en tid, hvor klimaforandringerne kræver, at vi træffer mere bæredygtige beslutninger i alle aspekter af vores liv.

Livscyklusvurdering

Hos Ingeniørfirmaet J&P besidder vi omfattende viden om BR 18 og dens krav. Vi kan hjælpe dig med at overholde disse krav og samtidig sikre, at dine byggeprojekter er bæredygtige og energieffektive. Vi er specialiserede i at designe og implementere tekniske løsninger, som opfylder de nødvendige krav i BR 18 og samtidig sikrer, at vores kunder får, den løsning, de ønsker.

Livscyklusvurdering

LCA vs. LCC

LCA og LCC er to vigtige værktøjer, der bruges i byggeri- og konstruktionsindustrien til at evaluere miljømæssige og økonomiske konsekvenser af et produkt eller en proces. Men hvad er forskellen mellem de to?

LCA står for “Livscyklusvurdering” og fokuserer på at vurdere miljøpåvirkninger i hele livscyklussen for et produkt eller en proces, fra råvareudvinding og produktion til bortskaffelse. LCA-analyser tager højde for alle miljøpåvirkninger i hver fase af livscyklussen og hjælper med at identificere de mest miljøvenlige valgmuligheder.

LCC står for “Livscyklusomkostningsanalyse” og fokuserer på at vurdere de økonomiske konsekvenser i hele livscyklussen for et produkt eller en proces, herunder omkostninger til råvarer, produktion, transport, brug, vedligeholdelse og bortskaffelse. LCC-analyser kan hjælpe med at identificere de mest omkostningseffektive valgmuligheder.

Mens både LCA og LCC bruges til at evaluere et produkts eller en proces’ miljømæssige og økonomiske konsekvenser, fokuserer de på forskellige aspekter af livscyklussen. LCA fokuserer på miljøpåvirkningerne, mens LCC fokuserer på omkostningerne.

I praksis er det ofte en god idé at kombinere begge værktøjer for at opnå fuld forståelse af et produkts eller en proces’ miljømæssige og økonomiske konsekvenser

Hvordan laver man en LCA analyse?

LCA, også kendt som livscyklusvurdering, er en metode, der anvendes til at evaluere de miljømæssige konsekvenser af et produkt eller en proces i hele dets livscyklus – fra råvareudvinding og produktion til bortskaffelse. En LCA-analyse kan hjælpe med at identificere de mest miljøvenlige valg og bidrage til at reducere miljøbelastningen.

Her er en trin-for-trin vejledning til at lave en LCA-analyse:

  1. Formål: Definér formålet med LCA-analysen og de specifikke spørgsmål, der skal besvares.

  2. Afgrænsning: Identificér grænserne for LCA-analysen, herunder hvilke processer og livscyklusfaser, der skal inkluderes og udelukkes.

  3. Indsamling af data: Indsamling af omfattende data om hver fase i livscyklussen, herunder råvareudvinding, produktion, transport, brug, vedligeholdelse og bortskaffelse.

  4. Beregning af miljøpåvirkninger: Brug dataene til at beregne miljøpåvirkninger i hver fase af livscyklussen, såsom udledning af drivhusgasser, luft- og vandforurening og affaldsproduktion.

  5. Evaluering af resultaterne: Evaluér resultaterne og sammenlign dem med andre produkter eller processer. Brug resultaterne til at identificere mulige forbedringer i produktet eller processen.
Livscyklusvurdering

Ved at følge disse trin og bruge passende værktøjer og software kan du lave en grundig og effektiv LCA-analyse. Det er vigtigt at huske på, at LCA-analysen er en kompleks proces, der kræver ekspertise og erfaring inden for området.

Vi kan hjælpe dig med at udføre en LCA-analyse af dit produkt eller din proces. Kontakt os i dag for at høre mere om vores LCA-ydelser, og hvordan vi kan hjælpe med at forbedre de miljømæssige resultater for dit projekt.

Reference angående Café på Guldbergsgade

Hvordan beregnes LCA?

For at beregne LCA skal der indsamles data om hver fase af produktets livscyklus, herunder råvareudvinding, produktion, transport, brug, vedligeholdelse og bortskaffelse. Disse data bruges til at beregne miljøpåvirkninger i hver fase, såsom udledning af drivhusgasser, luft- og vandforurening samt affaldsproduktion.

For at kunne foretage disse beregninger, bruger man typisk en software til LCA, som kan hjælpe med at analysere og evaluere de indsamlede data. Der er mange forskellige softwareprogrammer til rådighed, og det er vigtigt at vælge et, der passer til dine specifikke behov og mål.

Det er også vigtigt at huske, at LCA-analysen er en kompleks proces, som kræver ekspertise og erfaring inden for området. Hvis du ikke har erfaring med at udføre en LCA-analyse, kan det være en god idé at søge hjælp fra professionelle, som kan hjælpe dig med at udføre en grundig og effektiv LCA-analyse.

Hos Ingeniørfirmaet J&P tilbyder vi LCA-tjenester, og vores eksperter kan hjælpe dig med at foretage en omfattende LCA-analyse af dit produkt eller din proces. Kontakt os i dag for at få mere information om vores LCA-tjenester, og hvordan vi kan hjælpe med at forbedre de miljømæssige resultater for dit projekt.

Byggetilladelse

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig.