Vi laver en livscyklusvurdering (LCA) af dit byggeri

Vi tilbyder at udarbejde en livscyklusvurdering for dit kommende byggeprojekt. Både den fremtidige, lovpligtige LCA-beregning og en LCA-beregning med mulighed for løbende konsultation vil blive tilbudt. Vi præsenterer også mulighederne for at optimere dit byggeri for at opnå et mere klimavenligt byggeprojekt.

Som tidligere nævnt vil det i 2023 være et krav for alle nye byggerier, der er omfattet af en energiramme, at der skal udarbejdes en livscyklusvurdering (LCA). Hvis byggeriet overstiger 1000 m2, betyder det, at det ansøgte byggeri højst må udlede 12 kg CO2-ækv./m2/år.

"Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter."
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

Måden, vi overvåger klimapåvirkningen i dit byggeri, er gennem en LCA-beregning. Vi foretager en livscyklusberegning af byggeriet ved at undersøge de forskellige faser, der er forbundet med byggeriet, fra udvinding af råmaterialer til fremstilling af materialer.

Fordelene ved at tænke bæredygtigt i dit byggeri

Fokus på bæredygtige tiltag

Det er tydeligt, at energiforbruget i bygninger bør reduceres, men det bør ske uden at gå på kompromis med en sund indendørs luftkvalitet, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller store krav til materialernes miljøegenskaber, bygningers indendørs miljø, dagslysforhold, samlet økonomi og miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet omfatter langt mere end energi og CO2, selvom disse er vigtige faktorer i den samlede regnskabsaflægning. Kontakt os i dag for at få mere information om, hvordan vi kan gøre dit byggeprojekt klimavenligt.

"Hos Ingeniørfirmaet J&P har vi styr på hele processen, og sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri."
Lukas Hejl
Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
Image of engineer meeting for architectural project. working with partner and engineering tools on workplace vintage tone.

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

om-forside

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Midsection Of Businessman Calculating Invoice With Energy Efficient Chart On House Model In Office

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig.