Vi laver en livscyklusvurdering (LCA) af dit byggeri

Vi tilbyder at udarbejde en livscyklusvurdering af dit kommende byggeprojekt. Både den fremtidige LCA-beregning, som bliver lovpligtig, og en LCA beregning, hvor du har mulighed for løbende konsultation. Vi præsenterer mulighederne, for at optimere dit bryggeri til fordel for et mere klimavenligt byggeprojekt. 

Som nævnt før bliver det I 2023 et krav for al nybyggeri, som er omfattet af en energiramme, at der skal udarbejdes en livscyklusvurdering (LCA).
Overstiger byggeriet 1000 m2, betyder det,  at det ansøgte byggeri maksimum må udlede 12 kg CO2-ækv./m2/år.

"Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter."
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

Måden, vi holder øje med klimapåvirkningen i dit byggeri er via en LCA-beregning. Med andre ord laver vi en livscyklusberegning af byggeriet ved at kigge på forskellige faser af byggeriet. Helt fra udvinding af råstoffer til materialefremstilling.

Fordelene ved at tænke bæredygtigt i dit byggeri

Fokus på bæredygtige tiltag

Det er oplagt at energiforbruget i bygninger skal mindskes, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller høje krav til eksempelvis materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet er således langt mere end energi og CO2 om end disse er vigtige indikatorer i det samlede regnskab. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi gør dit byggeprojekt klimavenligt. 

"Hos Ingeniørfirmaet J&P har vi styr på hele processen, og sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri."
Lukas Hejl
Projektleder

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig.