Bæredygtighed

Ingeniørfirmaet

Strategi med fokus på bæredygtige tiltag

Lavenergibyggeri, miljørigtigt byggeri, grønt byggeri og bæredygtigt byggeri – er disse begreber alle udtryk for det samme? Svaret er nej – om end de alle har som mål at nedsætte energiforbruget og i nogen grad begrænse miljøpåvirkningerne, adskiller bæredygtighed sig væsentligt fra de øvrige.

Bæredygtighed opfattes ofte som en løs og uforpligtende betegnelse. Faktum er dog at det bæredygtige byggeri er velbeskrevet i både internationale og europæiske standarder. Konceptet er meget ambitiøst og baseres på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.

På bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på 3 aspekter:

  • Miljømæssige aspekter
  • Sociale aspekter
  • Økonomiske aspekter

Det er oplagt at energiforbruget i bygninger skal mindskes, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet er således langt mere end energi og CO2 om end disse er vigtige indikatorer i det samlede regnskab.