You are currently viewing IngeniørZoom: Svævebaner i Fyns Sommerland

IngeniørZoom: Svævebaner i Fyns Sommerland

I juni sidste år genåbnede Fyns Sommerland under sit nye navn, næsten tyve år efter lukningen af Fun Park Fyn. Svævebaneanlægget med tårnet som centrum, har siden da været parkens hovedattraktion.

Tårnet er bygget omkring fire solide Douglasgran-pæle og skyder 17 meter op i luften. Det består af platforme i fem niveauer, der fungerer som start- og slutpunkter for svævebanerne, hvor den længste svævebane er 217 meter lang. For at udføre ingeniørberegningerne anvendte vi FEM-Design (Finite Element Modelling) som vores primære software. Det er et modelleringsværktøj, der egner sig særligt godt til at teste forskellige lastkombinationer. Dette var nødvendigt, da et svævebaneanlæg af denne kompleksitet skal kunne modstå flere forskellige lastkombinationer afhængig af brugen af de forskellige svævebaner.

Situationsplan af svævebanerne i Fyns Sommerland, hvor Ingeniørfirmaet J&P brugte FEM-design til de strukturelle beregninger

Situationsplan. Foto: J&P

Vandrette bevægelser og beregninger løst med FEM-design

Vores vigtigste opgave var at sikre tårnets stabilitet og minimere de vandrette bevægelser samt fastgørelsespunkterne for kablerne. Derfor er tårnet stabiliseret af flere barduner, som gør det modstandsdygtigt over for vindlast og belastningen fra svævebanekablerne. Bardunerne er fastgjort til seks ankerpunkter i betonfundamenter, og svævebanekablerne er opspændt til bestemte værdier for at kontrollere brugernes hastighed og opbremsning ved landingspunktet. Når svævebanerne er i brug, påføres ekstra spænding på kablerne, hvilket skaber vandrette dynamiske belastninger på tårnet

Og netop tårnets vandrette bevægelser og belastningen på fundamenterne var vores største udfordring. Vi skulle tage højde for alle belastningskombinationer fra de seks svævebaner og barduner. Dette gjaldt både, når de var i brug, og når de ikke var i brug. Ved hjælp af FEM-Design kunne vi løse disse komplekse beregninger med de mange kombinationer.

Her ser vi en 3D-modellering af hovedtårnet. Tegning: J&P

“I forbindelse med beregningerne var vi nødt til at tage højde for de belastninger, svævebanen blev udsat for. I stedet for at modellere hvert enkelt kabel individuelt afprøvede vi dem i flere kombinationer ad gangen, hvilket nedsatte beregningstiden væsentligt. Denne optimering understøttede en mere effektiv analyse af tårnets bevægelser og gjorde implementeringen af nødvendige justeringer enklere,” siger Erik Østergaard, civilingeniør hos J&P.

3D-modellering og drejning af tårn

Ideen til tårnet blev inspireret af en anden forlystelsespark, hvilket medførte ekstra udfordringer, da det nye tårn havde en helt anderledes funktion og anvendelse sammenlignet med det, der var planlagt til Fyns Sommerland. Derudover fik vi kun en simpel situationsplan og nogle Excel-ark med oplysninger om de enkelte svævebaners længder, hældninger og koter for start- og slutpunkter. Der var ingen oplysninger om tårnets strukturelle kapacitet.

De første modelleringer viste, at tårnet kunne dreje op til 20 cm om sin egen akse under belastning fra de seks svævebaner, hvilket gjorde de oprindelige støttebarduner fra det oprindelige tårns design utilstrækkelige.

“Vi brugte 3D-modellering til at designe stolperne, platformene og tilslutningspunkterne for svævebanerne. Kablerne blev fastgjort til stolperne og tårnet, og terrænets hældning varierede. Da kablerne var forspændte, var det vigtigt at designe de resterende elementer korrekt, så brugen af de enkelte svævebaner ikke ville påvirke de andre ved utilsigtede bevægelser,” forklarer Erik.

Vores ingeniører lagde stor vægt på at få alle detaljer til at passe, lige fra de præcise beregninger til de korrekte fastgørelsespunkter for kablerne.

Et år efter åbningen er vi stolte af resultatet og glade for at se, hvor meget glæde svævebanen bringer til de besøgende i Fyns Sommerland.