2630, Taastrup

Grønttorvet / Copenhagen Markets

Om byggeriet

Hjælp til grossister med nye indretninger af lejemål på Grønttorvet i Taastrup

Grønttorvet, som er en del af Copenhagen Markets i Taastrup, er et stort marked, hvor forskellige grossister sælger frugt, grøntsager og blomster. Siden 2014 har vi arbejdet tæt sammen med ejerne af bygningerne for at sikre, at alle grossister kunne flytte fra deres tidligere placering i Valby til det nye sted i Taastrup. I denne forbindelse har vi fortsat vores samarbejde med ejerne af bygningerne for at sikre, at enhver ændring i grossisternes indretning opfylder myndighedernes krav til bærende  konstruktioner og brandforhold.

Vi fokuserer især på brandforhold, som er en vigtig del af hele byggeriets brandstrategi for at sikre, at Grønttorvet opfylder alle sikkerhedskravene.

Fakta om byggeprojektet

✓ Adresse: Grønttorvet (Copenhagen Markets) – Litauen Alle 13, 2630 Taastrup

✓ Brutto etageareal: 67.683 m2

✓ Byggesum: årlig omsætning 1 mio

✓ Energiklasse: ikke relevant

✓ Projekteringsår: 2016 –

✓ Opførselsesår: 2016 –

✓ Bygherre: Bjorn Denmark Propco 3 ApS

✓ Entreprenør: Forskellige

✓ Entrepriseform: Fagentreprise

✓ Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P

✓ Bæredygtigt byggeri: Nej

✓ Arkitekt: Ingeniørfirmaet J&P

INGENIØRFIRMAET J&P

Byggeriets kompleksitet

Kompleksiteten ligger typisk i, at bygningen er eksisterende. Vi laver ændringer på de eksisterende forhold, f.eks. ændrer vi eksisterende sprinkleranlæg, så de stemmer overens med de gældende regler, og vi bygger indskudte dæk på eksisterende bundplader. Der er derfor mange faktorer, der skal vurderes og beregnes, for at sikre at de tekniske forhold er intakte.

Byggerierne er ofte klassificeret som brandklasse 3 (BK3) og konstruktionsklasse 2 til 3 (KK2-KK3).

Rolle og ansvar

Når der skal foretages byggeprojekter for grossister på Grønttorvet, er det vores rolle at arbejde for de enkelte grossister og søge godkendelse fra ejerne af bygningerne, samt ansøge om byggetilladelser fra myndighederne. Vi sørger for at koordinere processen mellem alle involverede parter og sikrer, at alt foregår i overensstemmelse med gældende regler og krav.

Vores mål er at sikre, at byggeriet bliver udført på en sikker og lovlig måde, så det kan bidrage til vækst og udvikling på Grønttorvet.

Lokation

Byggeprojektets lokation

4400, Kalundborg

Et skridt frem mod en bæredygtig fremtid med RE Energy's nye produktionsfacilitet

Dette byggeprojekt omhandler et produktionsanlæg, lavet til RE Energy, som udvikler produkter til medicinalvirksomheder og fødevareproduktion. Opgaverne indebar også opførelse af både kontor og teknikrum.

Byggeriet er klassificeret som konstruktionsklasse 2 (KK2) og brandklasse 2 (BK2).

Drawing renovation of a luxury bathroom estate home shower

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

om-forside

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Midsection Of Businessman Calculating Invoice With Energy Efficient Chart On House Model In Office

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.