4400, Kalundborg

Asnæsvej 16

Om byggeriet

Et skridt frem mod en bæredygtig fremtid med RE Energy's nye produktionsfacilitet

Reference angående Asnæsvej

Dette byggeprojekt omhandler et produktionsanlæg, lavet til RE Energy, som udvikler produkter til medicinalvirksomheder og fødevareproduktion. Opgaverne indebar også opførelse af både kontor og teknikrum.

I produktionsbygningen er der etableret en produktion med tilhørende funktioner for forarbejdning af spildproduktet fra bioethanol-produktion. Der vil være oprensning og opkoncentrering af produktet AX. Bygningen ligger i nærheden af det nuværende anlæg for bioethanol-produktion.

Fakta om byggeprojektet

✓ Brutto etageareal: 1700 m2

✓ Byggesum: 27 mio

✓ Energiklasse: A(2015)

✓ Projekteringsår: 2021

✓ Opførselsesår: 2022

✓ Bygherre: RE Energy ApS

✓ Entrepriseform: Total-enterprise

✓ Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P

✓ Arkitekt: Vesti Olsen A/S

INGENIØRFIRMAET J&P

Byggeriets kompleksitet

Reference på Asnæsvej

Udfordrende jordforhold krævede ramning af betonpæle ned til en dybde på 20-25 meter. På toppen af disse pæle blev der støbt en bundplade for at optage lasterne fra produktionsanlægget i hallen.

Byggeriet er klassificeret som konstruktionsklasse 2 (KK2) og brandklasse 2 (BK2).

Grunden til, at der er udført pælefundering, skyldes, at grundvandet på byggepladsen ligger på et højt niveau, og at byggeriet er opført tæt på et havneanlæg.

Rolle og ansvar

Vores rolle i byggeprojektet var at udarbejde statisk dokumentation, rådgive om brandforhold og udvikle en brandstrategi i samarbejde med Vesti Olsen, der var totalentreprenør på projektet.

I denne forbindelse har vi overvåget processen omkring de bærende konstruktioner, da der var nogle udfordringer vedrørende funderingen.

Miljø og bæredygtighed

Bygningens bæredygtighed har ikke været et fokusområde. Til gengæld har det opførte produktionsanlæg til formål at udnytte og udvinde restprodukter fra medicinalproduktion, såsom ætanol og brint.

Lokation

Byggeprojektets lokation

Reference angående Ekkodalen

2750, Ballerup

Ud over bøn: Ekkodalen Kulturhus og Moské som et samlingssted for unge og ældre i lokalområdet

Ekkodalen er et kulturhus, der inkluderer en moske. Formålet med kulturhuset er at fungere som et samlingssted for unge og ældre i lokalområdet og tilbyde undervisning og aktiviteter for dem. Dette kan omfatte forskellige former for uddannelse, træning, sociale aktiviteter og arrangementer. Der kan også være kulturelle og religiøse arrangementer afhængigt af samfundets behov og kulturhusets ledelse.

Byggeprojektet er i konstruktionsklasse 2 (KK2) og brandklasse 2 (BK2).

Tilstandsrapporter

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.