You are currently viewing Derfor bør du DGNB-certificere dit byggeri

Derfor bør du DGNB-certificere dit byggeri

  • Post author:
  • Post category:Insights

Hos Ingeniørfirmaet J&P har vi DGNB-certificering for “Bygninger i drift” og “Nye bygninger og omfattende renovering”. Det giver os kompetencer til at forbedre den daglige drift i dit eksisterende eller
fremtidige byggeri ud fra et bæredygtigt perspektiv. 

Det overordnede mål for dansk energipolitik er at opnå uafhængighed af kul, olie og gas inden 2050. Derfor har bygge- og ejendomssektoren en udfordring, som de skal løse, da 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra energiforbruget i bygninger. Og det er her, at DGNB kommer ind i billedet og giver værdi til dit byggeri.

Tilbyder bæredygtige løsninger

DGNB dækker over forbedringer i din bygning i forhold til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Men hvad betyder vores DGNB-certificering egentlig for vores kunder? J&P kan eksempelvis hjælpe med at forbedre din bygnings indeklima, hvilket kan have en betydelig sundhedsmæssig effekt for de medarbejdere, der opholder sig i bygningen hver dag.  

– Vores DGNB-certificering handler ikke kun om at opfylde standarder. Den handler også om at skabe bedre arbejdsforhold for vores kunder og deres ansatte. Det betyder, at vi faktisk gør en forskel for medarbejdernes sundhed og trivsel, siger Christina Rømer, indeklimaingeniør og DGNB-konsulent hos Ingeniørfirmaet J&P.

DGNB er oprindeligt en tysk certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri, og det står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Foto: Magnus Sørensen 

DGNB-konsulent i bygninger i drift
Rådet for bæredygtigt byggeri
Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
Logoet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Udover de sundhedsmæssige fordele kan DGNB-certificerede bygninger også føre til betydelige økonomiske besparelser for bygningsejere ved at sænke energiforbruget og  vedligeholdelsesomkostninger for eksempel ved at udskifte gamle vinduer og ventilationssystemer eller energioptimere bygningen med et solcelletag.

J&P har større ambitioner

DGNB er en af de bæredygtighedselementer, som Ingeniørfirmaet J&P fokuserer særligt på
for tiden, og vi ser frem til at få nye certifikater
for DGNB-villa og DGNB-rum til efteråret.

Tøv ikke med at kontakte os på 59 44 27 97 eller jogp@jogp.dk, hvis du er interesseret eller vil vide mere.