You are currently viewing Byggeplads: En atypisk ingeniøropgave

Byggeplads: En atypisk ingeniøropgave

J&P indleder spændende samarbejde med Per Aarsleff og Vesti Olsen om avanceret lagerhalsprojekt

Ingeniørfirmaet J&P har indgået samarbejde med Per Aarsleff og Vesti Olsen om at projektere og eftervise en stor lagerhal. Det sker i forbindelse med den indledende fase af et omfattende byggeprojekt på Vestre Hedevej 25 i Roskilde.

Denne sag er særligt interessant rent statisk, da byggeriet skal opføres på en grund, hvor de geotekniske forhold gør det særligt udfordrende. 

En af de store udfordringer er at sikre, at funderingen i hallen kan bære lasten, som bygherren Per Aarsleff ønsker.

– Dette er en decideret ingeniøropgave. Fundering af pæle er en atypisk ingeniøropgave, hvilket gør det til en “rigtig” ingeniøropgave. Det kan lyde selvmodsigende, men det er det ikke. Vi skal beregne jordens bæreevne og pælenes bæreevne, som skal kombineres sammen. Her får vi for alvor få lov til at bruge alle ingeniørfagets færdigheder, og det glæder vi os selvfølgelig til, fortæller J&P’s direktør Bo Jensen og fortsætter:

– Sager som denne er særligt interessante, da selve kompleksiteten i byggesagen er udfordrende. Det gør altid en byggesag som denne ekstra spændende. Der er derfor en masse forskellige komponenter, vi skal have indover. Helt fra stabilitet til fundamenter til pæle til betonbjælker. Der er så mange forskellige spændende konstruktionsdele, som skal eftervises. Her er det blandt andet vores opgave at sikre, at terrændækket kan bære lasten fra større entreprenørmaskiner, når lagerhallen er færdigbygget. 

Ingeniørberegninger billede Hakim og aktør på byggeplads

Ingeniør Hakim Peshrou, som står til højre i billedet, viser kapningshøjden på en række pæle og forklarer sammenstøbningen mellem pæl og betondæk.

Fremgang på byggepladsen

Arbejdsprocessen og fremgangsmåden for byggeriet har været anderledes – og det er der to grunde ifølge ingeniør Mikkel Jensen, som også er tilknyttet opgaven.

– Den ustabile jord og arbejdet med betonelementerne har resulteret i en mere påpasselig fremgangsmåde for projekteringen af terrændækket, de statiske beregninger og pælefunderingen. I den indledende fase af dette omfattende byggeprojekt viser vi derfor muskler på en lidt anden måde i forhold til andre opgaver i form af en bred vifte af kompetencer, som passer til kundernes behov, siger Mikkel Jensen.

Bo Jensen er enig med Mikkel Jensen. 

“Vi viser her, hvor bredt og sikkert, vi favner. Jeg er meget tilfreds med, at vi er i stand til at kunne levere løsninger på udfordringer på det her niveau, slutter direktøren.