Vi tilbyder

Tilstandsrapporter, energimærker og el-eftersyn

Hvis du sælger din ejendom skal ejendommen have et tilsyn. Tilsynet består af en tilstandsrapport, et energimærke og et el-eftersyn. 

Gennemgang

Vi tilbyder byggeteknisk gennemgang af bygningen

Derudover laver vi et skøn over, hvilke arbejder der må forventes at skulle udføres inden for de næste par år, og hvilke udgifter du skal regne med at afsætte i budgettet til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde.

"Vi giver dig det bedst mulige udgangspunkt for et nemmere og hurtigere salg af din ejendom."
Medarbejderbillede af Bo Jensen
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport fortæller potentielle købere om fejl og mangler ved en bolig. Den bliver udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig, der laver en professionel og neutral gennemgang af boligen. Rapporten beskriver synlige skader, der er at finde i huset, hvilket betyder at du som sælger vil undgå at skulle hæfte for skaderne, når boligen er solgt.

Er en tilstandsrapport lovpligtig?

Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport ved hussalg, men det er en rigtig god idé at gøre det. Tilstandsrapporten kan nemlig have stor betydning for din økonomi mange år efter salget af din bolig.

Som sælger har du nemlig ansvaret for eventuelle fejl og mangler ved huset helt op til ti år efter, det er blevet solgt – medmindre du har fået lavet en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, før din køber underskriver købsaftalen. Som sælger kan du altså frigøre dig fra dit ansvar for skjulte fejl og mangler i en bolighandel med en tilstandsrapport.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Prisen på en tilstandsrapport kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder størrelsen og typen af ejendommen samt den valgte leverandør. I Danmark ligger prisen typisk mellem 5.000 og 10.000 kroner, men det kan variere.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mens prisen kan virke som en investering, er en tilstandsrapport afgørende dokumentation, der kan spare dig for store omkostninger og ubehagelige overraskelser i fremtiden. En veldokumenteret tilstandsrapport giver dig klarhed over ejendommens tilstand og kan hjælpe med at identificere potentielle problemer, der kan kræve reparation eller vedligeholdelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mens prisen kan virke som en investering, er en tilstandsrapport afgørende dokumentation, der kan spare dig for store omkostninger og ubehagelige overraskelser i fremtiden. En veldokumenteret tilstandsrapport giver dig klarhed over ejendommens tilstand og kan hjælpe med at identificere potentielle problemer, der kan kræve reparation eller vedligeholdelse.

Har du planer om at købe bolig?

Når du skal købe bolig, skal du være opmærksom på, at tilstandsrapporten ikke er en byggeteknisk gennemgang af huset, set med købers øjne. Det er blot en visuel gennemgang af bygningens stand, set i forhold til hustype og alder. Der kan være mange ting, den byggesagkyndige ikke bemærker, da denne ikke skal flytte møbler, tæpper m.m. eller åbne konstruktioner. Derudover skal du også være opmærksom på, at en bygningsdel, der har en forventet levetid på 30 år og er 30 år gammel, ikke vil få en bemærkning i tilstandsrapporten,  selvom den må forventes at skulle udskiftes inden for den nærmeste tid.

Tilstandsrapport til ejerlejlighed

Ifølge bekendtgørelsen om huseftersynsordningen er proceduren for udarbejdelse af en tilstandsrapport for en ejerlejlighed anderledes end for et hus. Dette skyldes, at der for ejerlejligheder kræves to separate rapporter: én for selve ejerlejligheden og én for den ejendom, hvor lejligheden er beliggende, inklusiv eventuelle fællesområder.

Begge rapporter er obligatoriske, så køberen kan få en omfattende indsigt i potentielle fremtidige udgifter til vedligeholdelse og forbedringer. Tilstandsrapporten for ejendommen dækker typisk over forhold som ydermure, tag, vinduer og andre fælleskomponenter, da disse aspekter er relevante for alle lejligheder i ejendommen.

Tilstandsrapportens gyldighed

Det er vigtigt at bemærke, at en tilstandsrapport kun er gyldig i en begrænset periode efter dens udarbejdelse. Dette skyldes, at en ejendoms tilstand kan ændre sig over tid på grund af forskellige faktorer som vejrlig, almindelig slid og ændringer i ejendommen. Som køber eller sælger er det afgørende at være opmærksom på rapportens gyldighedsperiode og eventuelt få en ny rapport udarbejdet, hvis der er gået lang tid siden den første rapport blev udarbejdet.

Tilstandsrapporter er mere end blot en formalitet – de er nøglen til en vellykket og problemfri renovering eller ejendomshandel. Ved at forstå betydningen af tilstandsrapporter og være opmærksom på deres indhold og gyldighed kan du sikre dig selv som ejendomsejer eller køber og undgå ubehagelige overraskelser i fremtiden. Så næste gang du overvejer en renovering eller ejendomshandel; husk at tage tilstandsrapporten alvorligt – det kan være den bedste investering, du nogensinde har gjort.

Tilstandsrapporter

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig.