2635, Ishøj

Vejleåvej 54

Om byggeriet

Nyt moderne lager på Vejleåvej

Reference angående Vejleåvej

På Vejleåvej er der opført et stort lager med tilhørende kontorbygning på to etager. Lagerhallen er bygget med stålplader, mens kontordelen er opført med betonelementer.

Funderingen er udført som punktfundamenter og linjefundamenter som følge af de gode geotekniske forhold. Kontorafsnittet er opført i betonelementer med henblik på at opfylde kravene til brandadskillelse.

Det store lager og kontorbygning på Vejleåvej er opført med fokus på kvalitet og sikkerhed. Funderingen er robust og har klaret de store spændinger, som var en del af byggeprocessen. 

Fakta om byggeprojektet

✓ Brutto etageareal: 3360 m2

✓ Byggesum: 17 mio. DKK

✓ Energiklasse: A(2015)

✓ Projekteringsår: 2020

✓ Opførselsesår: 2021-22

✓ Bygherre: Derman Pack ApS

✓ Entreprenør: Vel Køleteknik ApS

✓ Entrepriseform: Totalentreprise

✓ Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P

✓ Bæredygtigt byggeri: Nej

✓ Arkitekt: Ingeniørfirmaet J&P

INGENIØRFIRMAET J&P

Byggeriets kompleksitet

Vejleaavej reference

Byggesagen er klassificeret som en konstruktionsklasse 2 (KK2) og brandklasse 2 (BK2).

Byggeprojektet på Vejleåvej var en opgave, hvor byggeprocessen i forhold til konstruktionerne var typisk for lagerbygninger i den kaliber. 

Rolle og ansvar

Vores rolle i byggeprojektet har været som totalrådgiver, hvor vi har haft ansvaret for bærende konstruktioner, brandrådgivning samt installationer. Derudover har vi søgt bygge- og ibrugtagningstilladelser.

Greve Main

Lokation

Byggeprojektets lokation

Reference på Retortvej

Retortvej, 2500, Valby

88 nye ungdomsboliger løser boligmangel for Københavns unge og studerende

Retort ApS har opført 88 nye ungdomsboliger på Retortvej i Valby med det formål at afhjælpe den stigende boligmangel i Københavnsområdet, især for unge og studerende. Ejendommene består af to bygninger med tilhørende kældre og parkeringsfaciliteter. Alle boligerne har en altan eller terrasse samt adgang til fællesarealer inde i og omkring bygningerne.

Byggeriet er klassificeret som konstruktionsklasse 3 (KK3) og brandklasse 2 (BK2).

En hånd, der holder en rød blyant, tegner et badeværelsesdesign over et delvist gennemført badeværelse. Tegningen inkluderer et omrids af et brusekabine med glasdøre, et vaskeskab med en vask og et spejl. Baggrunden viser lyse fliser og moderne inventar.

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

En person, der sidder ved et skrivebord, skriver på papir og bruger en lommeregner. I forgrunden er en lille model af et hus med et energieffektivitetsvurderingsdiagram vist på siden, der spænder fra grøn (A) til rød (G).

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.