9649, Farsø

Mejerivej 7

Om byggeriet

Optimering af plads og funktion: Mejerivej tilbygning til Himmerlandskød

Reference på Mejerivej

Vi har som totalrådgiver udført Mejerivej-projektet Himmerlandskøds slagteri i Farsø. Projektet indebar en tilbygning til det eksisterende slagteri, opført i betonelementer.

Hovedfokus var at opføre bygningen i overensstemmelse med slagterimaskinens krav til plads og betjening. Bygningen er designet og opført med henblik på at understøtte effektiv og sikker håndtering af maskinerne.

Byggeprojektet er klassificeret som konstruktionsklasse 2 (KK2) og brandklasse 2 (BK2).

Fakta om byggeprojektet

✓ Brutto etageareal: 1718 m2

✓ Byggesum: 15 mio. DKK

✓ Energiklasse: A(2015 )

✓ Projekteringsår: 2021

✓ Opførselsesår: 2022

✓ Bygherre: Himmerlandskød A/S

✓ Entreprenør: IMB Byg ApS

✓ Entrepriseform: Totalentreprise

✓ Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P

✓ Bæredygtigt byggeri: Nej

✓ Arkitekt: Ingeniørfirmaet J&P

INGENIØRFIRMAET J&P

Byggeriets kompleksitet

Reference på Mejerivej

Kompleksiteten i byggeprojektet har ligget i, at det har været nødvendigt at bygge op ad eksisterende bygninger. Dette har medført en udfordring, da det var nødvendigt at efterfundere og sikre, at der ikke ville ske skader på de omkringliggende bygninger under byggeriet. Dette har krævet en grundig planlægning og tæt samarbejde mellem de involverede parter for at sikre en sikker og vellykket gennemførelse af projektet.

Rolle og ansvar

Vi har samarbejdet med IMB Byg på dette projekt, hvor de fungerede som totalentreprenør. Vores rolle var som totalrådgiver, hvor vi stod for at dokumentere statikken, yde brandrådgivning og forestå installationsarbejdet. Udover dette, søgte vi også bygge- og ibrugtagningstilladelserne.

Miljø og bæredygtighed

Bæredygtighed var ikke fokuseret i byggeriet, men blev i stedet rettet mod energiforbruget. Derfor blev der tænkt på at installere solceller på de eksisterende bygninger omkring tilbygningen.

Lokation

Byggeprojektets lokation

Reference på Asnæsvej

Asnæsvej 16, 4400, Kalundborg

Et skridt frem mod en bæredygtig fremtid med RE Energy's nye produktionsfacilitet

Dette byggeprojekt omhandler et produktionsanlæg, lavet til RE Energy, som udvikler produkter til medicinalvirksomheder og fødevareproduktion. Opgaverne indebar opførelse af både kontor og teknikrum.

I produktionsbygningen skal der etableres en produktion med tilhørende funktioner for forarbejdning af spildproduktet fra bioethanol-produktion. Der vil være oprensning og opkoncentrering af produktet AX. Bygningen ligger i nærheden af det nuværende anlæg for bioethanol-produktion.

En hånd, der holder en rød blyant, tegner et badeværelsesdesign over et delvist gennemført badeværelse. Tegningen inkluderer et omrids af et brusekabine med glasdøre, et vaskeskab med en vask og et spejl. Baggrunden viser lyse fliser og moderne inventar.

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

En person, der sidder ved et skrivebord, skriver på papir og bruger en lommeregner. I forgrunden er en lille model af et hus med et energieffektivitetsvurderingsdiagram vist på siden, der spænder fra grøn (A) til rød (G).

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.