2200, København N

Guldbergsgade 11

Om byggeriet

Guldbergsgade's nye mødested: En café for unge forældre

Reference angående Café på Guldbergsgade

Guldbergsgade er et byggeprojekt, hvor vi har assisteret med at opføre en café, der skal tjene som et mødested for unge forældre, der kan bruge det som en platform for at mødes i fællesskab.

For at imødekomme deres behov, er der blevet opført en række forskellige rum, inklusiv legerum, puslerum, caféområde og en række lokaler, der er egnet til afholdelse af foredrag og andre arrangementer.

Byggeprojektet er kategoriseret som Konstruktionsklasse 2 (KK2) og Brandklasse 2 (BK2). Derudover er projektet udført for en privat investor, som ønskede at realisere drømmen om en café til gavn for unge forældre.

Fakta om byggeprojektet

✓ Brutto etageareal: 154 m2

✓ Byggesum: 4 mio

✓ Energiklasse: A(2015 )

✓ Projekteringsår: 2021

✓ Opførselsesår: 2022

✓ Bygherre: One Eno ApS & KENO Ejendomme ApS

✓ Entreprenør: Logik & Co

✓ Entrepriseform: Fagenterprise

✓ Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P

✓ Bæredygtigt byggeri: Nej

✓ Arkitekt: Ingeniørfirmaet J&P

INGENIØRFIRMAET J&P

Byggeriets kompleksitet

Reference på Guldbergsgade

En af udfordringerne i projektet var at der skulle fjernes nogle bærende vægge i bygningen, da dette påvirkede stabiliteten i de seks etager ovenover. Som følge heraf var der en stor statisk udfordring, da kræfterne skulle overføres til et nyt bærende stålsystem.

Rolle og ansvar

Som totalrådgivere har vi dækket hele spektret af fagområder inden for byggeprojekter, herunder statik, brandrådgivning og installationer. Det har betydet, at vi har stået for den samlede planlægning og gennemførelse af projektet, og at vi har sørget for at opfylde alle krav og regler inden for disse områder. Desuden har vi haft ansvaret for at sikre, at bygge- og ibrugtagningstilladelserne blev opnået, så projektet kunne gennemføres i henhold til planen.

Reference på Guldbergsgade

Lokation

Byggeprojektets lokation

Reference angående Køge Bio

Torvet 17, 4600, Køge

Køge Biografs nye leveform: Fra film til fornøjelige fortællinger over middag

Byggesagen på Torvet 17 i Køge er en sag, som er lavet for en restauratør. Restauranten blev opført i forbindelse med en gammel biograf, Køge Biograf, men havde ikke medtaget selve biograf i restauranten, han havde.

Vores opgave var at inddrage biografen som et selskabslokale og samtidig som et indskudt dæk, hvor der kunne laves toiletfaciliteter og møderum.

Tilstandsrapporter

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.