2750, Ballerup

Ekkodalen 1

Om byggeriet

Ud over bøn: Ekkodalen Kulturhus og Moské som et samlingssted for unge og ældre i lokalområdet

Reference angående Ekkodalen

Ekkodalen er et kulturhus, der inkluderer en moske.  Kulturhuset skal fungere som et samlingssted for unge og ældre i lokalområdet og tilbyde undervisning og aktiviteter for dem. Dette kan omfatte forskellige former for uddannelse, træning, sociale aktiviteter og arrangementer. Der kan også være kulturelle og religiøse arrangementer afhængigt af samfundets behov og kulturhusets ledelse.

Kulturhuset og moskéen fungerer også som et sted for bøn og religiøs praksis for den lokale muslimske befolkning.

Fakta om byggeprojektet

✓ Adresse: Ekkodalen 1, Ballerup

✓ Brutto etageareal: 1487 m2

✓ Byggesum: 18 mio. DKK

✓ Energiklasse: A(2015 )

✓ Projekteringsår: 2019

✓ Opførselsesår: 2020

✓ Bygherre: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse

✓ Entreprenør: Vel Køleteknik ApS

✓ Entrepriseform: Hovedentreprise

✓ Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P

✓ Bæredygtigt byggeri: Nej

✓ Arkitekt: Ingeniørfirmaet J&P

INGENIØRFIRMAET J&P

Byggeriets kompleksitet

Ekkodalen reference

Byggeriets kompleksitet skyldes, at huset er opført med en delvis kælder, hvilket betyder, at der ikke er kælder under hele bygningen. Dette har medført nogle udfordringer med nedtrapning af fundamenter og en blød bund, som er blevet løst med ekstra fundering.

Byggeprojektet er i konstruktionsklasse 2 (KK2) og brandklasse 2 (BK2).

Rolle og ansvar

Vores rolle i byggeprojektet har været som totalrådgivere, og i samarbejde med Vel Køleteknik har vi gennemført projektet. Vel Køleteknik havde rollen som hovedentreprenør, men vi arbejdede tæt sammen om hele processen.

Som totalrådgivere var vores ansvar at rådgive om og koordinere alle faser af byggeriet, inklusiv design, projektering, konstruktion og implementering. Vi var også ansvarlige for at sikre, at projektet overholdt alle lovgivningsmæssige krav og bygningsregulativer.

Vel Køletekniks rolle som hovedentreprenør betød, at de var ansvarlige for at udføre den praktiske del af byggeriet og koordinere de forskellige underentreprenører og leverandører, der var involveret. Vi arbejdede tæt sammen med dem for at sikre, at projektet blev gennemført effektivt og inden for budgettet.

Lokation

Byggeprojektets lokation

Reference angående Danalim

Københavnsvej 220 (Danalim), 4600, Køge

Danalim udvider lager med succes takket være effektiv byggeproces

Danalim er en virksomhed i Køge, som producerer lim og fugemasser. Virksomheden havde behov for at udvide lageret, og vi stod selvfølgelig til rådighed.

Opgaven bestod i at sikre sammenbygningen mellem den eksisterende hal og de omkringliggende bygninger. Under byggeprojektet var der blandt andet krav til brand, hvor vi fungerede som rådgivere.

En hånd, der holder en rød blyant, tegner et badeværelsesdesign over et delvist gennemført badeværelse. Tegningen inkluderer et omrids af et brusekabine med glasdøre, et vaskeskab med en vask og et spejl. Baggrunden viser lyse fliser og moderne inventar.

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

En person, der sidder ved et skrivebord, skriver på papir og bruger en lommeregner. I forgrunden er en lille model af et hus med et energieffektivitetsvurderingsdiagram vist på siden, der spænder fra grøn (A) til rød (G).

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.