KONTAKT OS

VI HJÆLPER DIG MED MILJØMÆSSIGE PROBLEMER I DIN BOLIG

FUGT

Fugt er vigtigt at få håndteret, da for høj luftfugtighed er usundt at opholde sig i over en længere periode, og fugten kan føre til råd og skimmelsvamp.

Et dårligt miljø i din bolig kan have fatale konsekvenser, hvis du ikke gør noget ved det. Vi har mange års erfaring på området og hjælper gerne dig og din bolig til et sundt boligmiljø.

RADON

Ved mistanke om stor forekomst af radon i bygningen eller nysgerrighed om, hvor stor strålingen af radon er i byggeriet, kan J&P klarlægge indholdet af radon i indeklimaet. Målingen foregår via et apparat, der placeres i bygningen, og den varer 2 måneder.

Viser målingen, at der er radonindhold over gældende grænseværdier, rådgiver J&P i sikring og afværgetiltag.

ASBEST

Det kan være besværligt at finde rundt i, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt med asbest og asbestholdigt materiale.

J&P rådgiver i renovering eller reparation, hvor der kan være tale om områder med asbest, samt hjælper med behandling og bortskaffelse af byggematerialer indeholdende asbest.

BYGNINGSFORURENING

Med professionelt måleudstyr og prøvetagninger kan J&P undersøge, hvordan mængden af skadelige materialer ligger ift. gældende grænseværdier både i og efter nedbrydnings-/renoveringsfasen samt rådgive i tiltag til at mindske mængden af materialerne. Således sikres, at personer der er til stede i bygningen både under og efter renoveringen/nedbrydningen får mindst mulig eksponering af de sundhedsskadelige materialer.

J&P kan også rådgive i korrekt og lovlig bortskaffelse af giftige materialer samt i materialevalg ud fra ønsker om økonomi og egenskaber.

PCB

Vi kan ved hjælp af prøvetagninger måle og fastlægge om et byggeri, eller stykke jord, indeholder for store mængder PCB ift. gældende grænseværdier.

Ligeledes rådgiver vi mulige tiltag for reduktion af PCB i indeklimaet samt måling af PCB under og efter saneringen.

BLY

Vi vil foretage en miljøscreening, der via analyser vil vise, hvordan koncentrationen af bly er i det pågældende materiale og område. Herudfra rådgives der om tiltag og det videre forløb.

INGENIØRFIRMAET J&P

Den bedre, renere og mere sikre løsning.