Kontakt os

Vi hjælper dig med miljømæssige problemer i din bolig

Vi er din pålidelige partner inden for miljømæssige løsninger til din bolig. Vi forstår, hvor vigtigt det er at skabe et sikkert og behageligt hjemmemiljø for dig og din familie. Med års erfaring og ekspertise inden for ingeniørfaget er vi dedikerede til at hjælpe dig med at løse miljømæssige udfordringer, der kan påvirke dit velbefindende og din boligs holdbarhed.

Vores ydelse om forsikringsskader
Vi skaber skræddersyede ingeniørløsninger, der omdanner miljømæssige udfordringer til bæredygtig trivsel og tryghed i din bolig
Medarbejderbillede af Lukas Hejl
Lukas Hejl
Certificeret DGNB-konsulent

FUGT

Fugt er vigtigt at få håndteret, da for høj luftfugtighed er usundt at opholde sig i over en længere periode, og fugten kan føre til råd og skimmelsvamp.

Et dårligt miljø i din bolig kan have fatale konsekvenser, hvis du ikke gør noget ved det. Vi har mange års erfaring på området og hjælper gerne dig og din bolig til et sundt boligmiljø.

RADON

Ved mistanke om stor forekomst af radon i bygningen eller nysgerrighed om, hvor stor strålingen af radon er i byggeriet, kan J&P klarlægge indholdet af radon i indeklimaet. Målingen foregår via et apparat, der placeres i bygningen, og den varer to måneder.

Viser målingen, at der er radonindhold over gældende grænseværdier, rådgiver J&P i sikring og afværgetiltag.

ASBEST

Det kan være besværligt at finde rundt i, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt med asbest og asbestholdigt materiale.

J&P rådgiver i renovering eller reparation, hvor der kan være tale om områder med asbest, samt hjælper med behandling og bortskaffelse af byggematerialer indeholdende asbest.

BYGNINGSFORURENING

Med professionelt måleudstyr og prøvetagninger kan J&P undersøge, hvordan mængden af skadelige materialer ligger ift. gældende grænseværdier både i og efter nedbrydnings-/renoveringsfasen samt rådgive i tiltag til at mindske mængden af materialerne. Således sikres, at personer, der er til stede i bygningen både under og efter renoveringen/nedbrydningen, får mindst mulig eksponering af de sundhedsskadelige materialer.

J&P kan også rådgive i korrekt og lovlig bortskaffelse af giftige materialer samt i materialevalg ud fra ønsker om økonomi og egenskaber.

PCB

Vi kan ved hjælp af prøvetagninger måle og fastlægge om et byggeri eller stykke jord, indeholder for store mængder PCB ift. gældende grænseværdier.

Ligeledes rådgiver vi mulige tiltag for reduktion af PCB i indeklimaet samt måling af PCB under og efter saneringen.

BLY

Vi vil foretage en miljøscreening, der via analyser vil vise, hvordan koncentrationen af bly er i det pågældende materiale og område. Herudfra rådgives der om tiltag og det videre forløb.

Byggetilladelse

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig.