INGENIØRBEREGNINGER - STATISKE BEREGNINGER

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi arbejder inden for de traditionelle arbejdsområder som rådgivende ingeniører tilbyder

Dit byggeri sikres fra start til slut – fra idé til ibrugtagning og med rådgiveransvar. Vi har de kompetencer der skal til, for at løse opgaver indenfor både VVS, ventilation og statiske beregninger.

Vi kommunikerer med arkitekter, bygherrer og entreprenører for dig. Derudover beregner vi også bjælken ved en tilbygninger eller ombygninger af din bolig.

Vores arbejdsområder

Byggemodning og godkendelser.
Statiske beregninger.
VVS og bygningsinstallationer.
Bygherrerådgivning og byggeledelse.
Vedligeholdelsesplaner.
Beskikket byggesagkyndig (tilstandsrapporter).
 Certificerede energimærkekonsulenter.
Køberrådgivning – Inden du køber bolig.

Hos os får du den nødvendige og professionelle sparring, når dit projekt skal beregnes og efterfølgende byggestyres.

Hjælp til myndighedssæt

Ansøgning om byggetilladelse.
Tegningsmateriale udføres på facader, snit og detaljer i ønsket målestoksforhold.
Tegninger af de kraftoverførende samlinger, der har betydning for forståelsen af projektet i forhold til gældende myndighedskrav.
Statiske beregninger.
Installationstegninger.
Energirammeberegning.
Dispensationsansøgning.
Andre oplysninger der måtte have betydning for myndighedernes sagsbehandling.

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig, som prioriterer kvalitet.