Ingeniørberegninger - Statiske beregninger

Ingeniørfirmaet

Ingeniørberegninger - Statiske beregninger

Vi arbejder inden for de traditionelle arbejdsområder som rådgivende ingeniører tilbyder.

Vi har de nødvendige værktøjer for at kunne kommunikere med arkitekter, bygherrer og entreprenører. Vi beregner også bjælken, ved en tilbygning eller en ombygning af din bolig. Dit byggeri sikres fra start til slut – fra idé til ibrugtagning og med rådgiveransvar. Vi har i dag de kompetencer der skal til, for at løse opgaver indenfor både VVS, ventilation og statiske beregninger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du uforpligtende vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt.

Arbejdsområder

• Byggemodning og godkendelser
• Statiske beregninger
• VVS og bygningsinstallationer
• Bygherrerådgivning og byggeledelse
• Vedligeholdelsesplaner     
• Beskikket byggesagkyndig (Tilstandsrapporter)
• Certificerede energimærkekonsulenter
• Køberrådgivning – Inden du køber bolig.

Hos os får du den nødvendige og professionelle sparring, når dit projekt skal beregnes og efterfølgende byggestyres.

Myndighedssæt

• Ansøgning om byggetilladelse
• Tegningsmateriale udføres på facader, snit og detaljer i ønsket målestoksforhold.
• Tegninger af de kraftoverførende samlinger, der har betydning for forståelsen af projektet i forhold til gældende myndighedskrav.
• Statiske beregninger
• Installationstegninger
• Energirammeberegning
• Dispensationsansøgning
• Andre oplysninger der måtte have betydning for myndighedernes sagsbehandling

Hvad er Ingeniørberegninger?

Ingeniørberegninger, også kaldt statiske beregninger, omhandler kort fortalt bygningsdelenes påvirkning af hinanden. Det vil sige, at hvis man fx skal nedrive en bærende væg, bliver man nødt til at benytte ingeniørberegninger for at eftervise om projektet er muligt. Vores opgave er at sørge for, at dit byggeprojekt kan føres ud i livet på en tryg og sikker måde.

Kontakt os for mere information