Ingeniørfirma Holbæk, J og P logo

TILSTANDSRAPPORTER

VI TILBYDER

Tilstandsrapporter, energimærker og el-eftersyn

Hvis du sælger din ejendom skal ejendommen have et tilsyn. Tilsynet består af en tilstandsrapport, et energimærke og et el eftersyn. 

Vi tilbyder dig en byggeteknisk gennemgang af bygningen, set med købers øjne.

Derudover laver vi et skøn over, hvilke arbejde der må forventes at skulle udføres inden for de næste par år, og hvilke udgifter, du skal regne med at afsætte i budgettet til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde.

Tilstandsrapporter
"Vi giver dig det bedst mulige udgangspunkt for et nemmere og hurtigere salg af din ejendom."
Direktør og certificeret brandrådgiver og statiker Bo Jensen
Bo Jensen
Direktør/Ingeniør

Har du planer om at købe bolig?

Når du skal købe bolig, skal du være opmærksom på, at tilstandsrapporten ikke er en byggeteknisk gennemgang af huset, set med købers øjne. Det er blot en visuel gennemgang af bygningens stand, set i forhold til hustype og alder. Der kan være mange ting den byggesagkyndige ikke bemærker da han/hun ikke skal flytte møber, tæpper m.v eller åbne konstruktioner. Derudover skal du også være opmærksom på, at en bygningsdel, der har en forventet levetid på 30 år, og er 30 år gammel ikke vil få en bemærkning i tilstandsrapporten,  selvom den må forventes at skulle udskiftes inden for den nærmeste tid.

Byggetilladelse

Byggetilladelse

Sandheden er, at konsekvenserne kan være store, hvis ikke papirarbejdet er i orden, før du går i gang med en tilbygning, som kræver byggetilladelse.

back-view-business-engineer-2760241.jpg

Certificering

Vi kan hjælpe jer både med dele af processen og den samlede proces, og vores hjælp er både (brand-)sikker og af højeste kvalitet. Kontakt os – vi er altid klar på en samtale.

Boligforeninger og referencer

Boligforeninger

Vi er certificerede energikonsulenter til både store og små ejendomme, og vi har stor erfaring med boligforeninger. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Energimærke

Livscyklusvurdering

Vi hjælper dig med alle byggeriets miljømæssige aspekter. Vi sørger samtidig for at være velvidende om nuværende og kommende krav for bæredygtigt byggeri.

INGENIØRFIRMAET J&P

Vi står til rådighed for dig.