Tilstandsrapporter

Ingeniørfirmaet

Tilstandsrapporter, Energimærker og el eftersyn

Skal du sælge bolig?

Hvad er Tilstandsrapporter, Energimærker og el eftersyn? Ved salg af fast ejendom skal ejendommen have et tilsyn. Det tilsyn består i en tilstandsrapport, et energimærke og et el eftersyn.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er kort fortalt en skriftlig vurdering af en boligs tilstand. Tilskandsrapporten er nødvendig for at tenge ejerskift forsikring. 

Energimærke

Vurderer ejendommens klimaskærm og varmeanlæg og en energiplan, som på baggrund af registreringen stiller forslag til de dele, der økonomisk kan betale sig at forbedre.

El eftersyn

En gennemgang af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige. El eftersyn er nødvendig for at tenge ejerskift forsikring. 

Hvad gør vi?

Vores opgave er at lave dette eftersyn på ejendommen så du kan komme hurtigt igennem dit salg af din bolig. Hos os får du, ved et eftersyn, 3 rapporter og gør derved dit salg hurtigere og nemmere. Vi er beskikkede som bygningssagkyndige og hjælper med udfærdigelse af tilstandsrapporter i forbindelse med salg af fast ejendom. Med tilstandsrapporten i hånden får du det bedst mulige udgangspunkt for en dialog med køber, og muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring. I følge nyeste lovgivning omkring salg af ejendom kræves der ligeledes et lovpligtigt EL-eftersyn. Vi formidler gerne kontakt til en autoriseret El-installatør.

En tilstandsrapport har til formål at skildre, hvorvidt, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporten afdækker skader, der i en væsentlig grad nedsætter bygningens værdi. Tilstandsrapporter udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig på basis af en visuel gennemgang af ejendommens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Den beskikkede byggesagkyndige skriver tilstandsrapporten i et bestemt program, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Den beskikkede byggesagkyndige skal desuden angive, hvis der er mangler, der kan betyde fare for boligens beboere. Ud over disse lovregulerede områder, har du også mulighed for at trække på den viden vi har, når soklen revner eller ved andre bygningsspørgsmål.

Har du planer om at købe bolig?

Når du skal købe bolig skal du være opmærksom på at tilstandsrapporten ikke er en byggeteknisk gennemgang af huset, set med købers øjne. Men en vísuel gennemgang af bygningens stand, set i forhold til hustype og alder. Der kan være mange ting den byggesagkyndige ikke bemærker da han/hun ikke skal flytte møber, tæpper m.v eller åbne konstruktioner. Derudover skal du også være opmærksom på at en bygningsdel der har en forventet levetid på fx 30 år, og er 30 år gammel ikke vil få en bemærkning i tilstandsrapporten,  selvom den må forventes at skulle udskiftes inden for den nærmeste tid.

Vi kan tilbyde dig en byggeteknisk gennemgang af bygningen, set med købers øjne.

Vi laver også et skøn over hvilke arbejde der må forventes at skulle udføres inden for de næste par år og hvilke udgifter, du skal regne med at afsætte i budgettet til eventuelle nødvendige vedligeholdelses arbejder.