Privat

Ingeniørfirmaet

Har du planer om at renovere, bygge om eller bygge helt nyt?

Du er altid velkommen til uforpligtende at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt.

Bygherrerådgivning

Vi sikrer, at du bygger bedst og billigst! Med vores hjælp kan du få beskrevet dit projekt i et udbudsmateriale eller en beskrivelse til din håndværker. Det gælder både ved nybyg og renovering. Her- ved sikres du, at alle udgifter er med, når du skal have det økonomiske overblik. Efterfølgende kan vi bruges til løbende, igennem projektet, at have dialogen og kontrollen med det udførte arbejde. På denne måde sikres du mod ærgrelser efterfølgende. Vi hjælper også gerne med at finde de håndværkere du skal bruge, til netop dit projekt.

Statik og statiske beregninger

Skal du have beregnet en bjælke, en etage / terræn, VVS eller ventilation? udføres disse efter aftalt pris. Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud.

Varmetabsberegning

Vi bistår bygherren med udarbejdelse af varmetabsberegninger i forbindelse med nybygninger, sommerhuse og tilbygninger. Varmetabsberegningerne fremsendes til myndighederne samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Når der skal bygges om eller til er det et krav i Bygningsreglementet, at få udført en varmetabsberegning. Vi kender lovkrav og dispensationsmuligheder.