Erhverv

Ingeniørfirmaet

Ønsker du at byde på projekter, byder vi gerne for dig!

Vi tilbyder professionel rådgivning ved alle former for byggeopgaver. Sammen giver vi bygherren ”Value for Money ” med garantisikkert og gennemtænkt byggeri.

Vi projekterer hus, vej- og kloakanlæg i forbindelse med udstykninger, det fremsendes til myndighedernes godkendelse og til entreprenører for indhentning af pris.

Byggetilladelser

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af byggetilladelser. Myndighedernes krav er steget markant de seneste år, og det kan i mange tilfælde være ganske omfattende at opnå en byggetilladelse. Det kan derfor i mange tilfælde være en fordel at lade professionelle håndtere myndighedsbehandlingen fra start, således at byggelovgivningen følges.

Erhvervsbyggeri

Vi projekterer produktionsvirksomheder, lagerbygninger, bilhuse, institutioner og kontorbygninger med henblik på at byggeriet skal tilpasses specifikke behov, herunder vækstmuligheder samt økonomiske vurderinger af anlægsomkostninger.

Bygherrerådgivning

Vi rådgiver bygherren i forbindelse med nybygning, ombygning, tilbygning med videre, hvor der er en anden rådgiver, der har lavet projekteringen af projektet. Vi sætter os i bygherrens sted og sikrer, at krav og ideer bliver defineret og formidlet til de projekterende rådgivere og de udførende entreprenører.

Energiberegning

Vi udarbejder den lovpligtige energiberegning og mærkninger i forbindelse med nybyggeri og om-/tilbygninger.

Projekt- og byggestyring

Vi bistår entreprenøren med dokumentation i forbindelse med udførsel af nybygninger, tilbygninger med videre.